Prováděcí dokumentace stavby

Zdroj: Verlag Dashöfer,stavební klub

Je ve většině případů na místě, aby byla pro provádění stavby tato dokumentace zpracována a v zájmu bezproblémové realizace stavby předána investorem jejímu zhotoviteli. Realizace mnohých záměrů není bez prováděcí dokumentace prakticky ani možná, proto je v takových případech vhodné ošetřit povinnost takovou dokumentaci zpracovat a předat zhotoviteli smluvně.

 

Prováděcí dokumentace stavby

V povolovacích a dalších procesech vedoucích k realizaci určitého stavebního záměru dochází běžně ke zpracování několika druhů dokumentací, a to v různých stupních podrobnosti a s různými obsahovými náležitostmi.

Hovoříme-li o dle stavebního zákona povinně zpracovávaných dokumentacích, lze za základní dokumentace označit dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení, která je o poznání podrobnější. Náležitosti těchto dokumentací stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Ke kolaudaci předloží stavebník dokumentaci skutečného provedení stavby pouze v případě, došlo-li při provádění stavby k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci. Povinnost zpracovat podrobnější dokumentaci pro provádění stavby stavební zákon v obecné rovině nestanoví, neboť ve většině případů taková dokumentace nepředstavuje nezbytný podklad pro ověření zákonných požadavků v jednotlivých fázích povolovacích procesů. Povinnost zpracovat tuto dokumentaci stavební úřad může uložit pouze v rámci územního rozhodnutí, a to v případě, vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu. Požadavek na zpracování prováděcí dokumentace může vyplynout také ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vzhledem k tomu, že v rámci územního rozhodování se neřeší provádění stavby, plán kontrolních prohlídek apod., ale pouze její umístění, je tato možnost uložení povinnosti zpracovat dokumentaci provádění stavby ve fázi územního rozhodování poněkud nelogická, naproti tomu v rámci stavebního povolení stavební úřad takovou možnost nemá. V praxi jsou tedy případy, kdy stavební úřad uloží povinnost zpracovat podrobnou dokumentaci k provádění stavby, spíše ojedinělé. Pokud tak učiní, musí dokumentaci zpracovat autorizovaná osoba dle ust. § 158 odst. 2 písm. g) stavebního zákona.

I když však stavební úřad povinnost zpracování prováděcí dokumentace stavby nestanoví, neboť pro vydání příslušných rozhodnutí a následné postupy shledá předložené dokumentace dostačující, je ve většině případů na místě, aby byla pro provádění stavby tato dokumentace zpracována a v zájmu bezproblémové realizace stavby předána investorem jejímu zhotoviteli. Realizace mnohých záměrů není bez prováděcí dokumentace prakticky ani možná, proto je v takových případech vhodné ošetřit povinnost takovou dokumentaci zpracovat a předat zhotoviteli smluvně.

Na základě toho pak je zhotovitel stavby schopen zpracovat dodavatelskou, realizační a podobné podrobné dokumentace, které bývají naopak smluvně vyžadovány po něm. V případě, že povinnost zpracovat dokumentaci neuloží stavební úřad, nelze trvat na tom, aby ji zpracovala autorizovaná osoba ve smyslu ust. § 158 stavebního zákona

V povolovacích a dalších procesech vedoucích k realizaci určitého stavebního záměru dochází běžně ke zpracování několika druhů dokumentací, a to v různých stupních podrobnosti a s různými obsahovými náležitostmi.

Hovoříme-li o dle stavebního zákona povinně zpracovávaných dokumentacích, lze za základní dokumentace označit dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení, která je o poznání podrobnější. Náležitosti těchto dokumentací stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Ke kolaudaci předloží stavebník dokumentaci skutečného provedení stavby pouze v případě, došlo-li při provádění stavby k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci. Povinnost zpracovat podrobnější dokumentaci pro provádění stavby stavební zákon v obecné rovině nestanoví, neboť ve většině případů taková dokumentace nepředstavuje nezbytný podklad pro ověření zákonných požadavků v jednotlivých fázích povolovacích procesů. Povinnost zpracovat tuto dokumentaci stavební úřad může uložit pouze v rámci územního rozhodnutí, a to v případě, vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu. Požadavek na zpracování prováděcí dokumentace může vyplynout také ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vzhledem k tomu, že v rámci územního rozhodování se neřeší provádění stavby, plán kontrolních prohlídek apod., ale pouze její umístění, je tato možnost uložení povinnosti zpracovat dokumentaci provádění stavby ve fázi územního rozhodování poněkud nelogická, naproti tomu v rámci stavebního povolení stavební úřad takovou možnost nemá. V praxi jsou tedy případy, kdy stavební úřad uloží povinnost zpracovat podrobnou dokumentaci k provádění stavby, spíše ojedinělé. Pokud tak učiní, musí dokumentaci zpracovat autorizovaná osoba dle ust. § 158 odst. 2 písm. g) stavebního zákona.

I když však stavební úřad povinnost zpracování prováděcí dokumentace stavby nestanoví, neboť pro vydání příslušných rozhodnutí a následné postupy shledá předložené dokumentace dostačující, je ve většině případů na místě, aby byla pro provádění stavby tato dokumentace zpracována a v zájmu bezproblémové realizace stavby předána investorem jejímu zhotoviteli. Realizace mnohých záměrů není bez prováděcí dokumentace prakticky ani možná, proto je v takových případech vhodné ošetřit povinnost takovou dokumentaci zpracovat a předat zhotoviteli smluvně.

Na základě toho pak je zhotovitel stavby schopen zpracovat dodavatelskou, realizační a podobné podrobné dokumentace, které bývají naopak smluvně vyžadovány po něm. V případě, že povinnost zpracovat dokumentaci neuloží stavební úřad, nelze trvat na tom, aby ji zpracovala autorizovaná osoba ve smyslu ust. § 158 stavebního zákona

Tichý zabiják : otrav oxidem uhelnatým v kraji přibývá

Nebylo ještě ani poledne, když v jednom z bytů v brněnském Starém Lískovci našli hasiči a záchranáři přiotrávené dítě a dva dospělé. Rodina se v neděli nadýchala nebezpečného oxidu uhelnatého z poškozené karmy. Podobných případů je podle krajských záchranářů v těchto dnech rekordní množství.

Jen za minulý týden jihomoravská záchranka vyjela k osmi přiotráveným pacientům. „Dva z nich byli ve vážném stavu, vrtulník je transportoval na specializované pracoviště v Ostravě,“ upřesnila mluvčí jihomoravské záchranné služby Hedvika Kropáčková.

Oxid uhelnatý je bezbarvý a bez zápachu. Právě proto je nebezpečný. „Zdravotníci mu říkají tichý zabiják. Nedostatek kyslíku se nejvíc projeví v mozku, člověk rychle ztratí vědomí. V České republice lékaři každý rok s otravou hospitalizují stovky pacientů, v kraji jich za letošek bylo přes šedesát,“ uvedla Kropáčková.

Nadýchání se nebezpečného plynu může mít trvalé následky, nezřídka vede až ke smrti. Otrávit se může i celá rodina. Právě tak se před dvěma dny oxidem uhelnatým v Brně přiotrávili lidé ze Starého Lískovce. „Nebezpečný plyn zřejmě unikal z poškozené karmy v koupelně. Dva dospělé a dítě záchranka převezla do nemocnice,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Jan Dvořák.

Nejrizikovější bývají v těchto případech neudržované plynové ohřívače vody. „Problém jsou také plastová okna. Byt je kvůli nim zcela uzavřený. Je potřeba často větrat a dostávat vzduch do místnosti, kde spotřebič je,“ upozornil mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Počet otrav a také požárů podle odborníků souvisí s tím, jak intenzivně lidé topí. Důležitá je proto pravidelná údržba komína. „Oxid uhelnatý vzniká při nekvalitním spalování uvnitř spotřebiče paliv. Pokud spalinová cesta funguje, jak má, plyn bezpečně odchází do ovzduší. V opačném případě se spaliny vracejí zpět do místnosti a hodnota oxidu uhelnatého dramaticky stoupá. Otrávit se se tak lidé mohou už za několik minut,“ vysvětlil mluvčí Společenstva kominíků České republiky Petr Dušek.

Připomněl také, že lidé musí podle zákona spalinové cesty zkontrolovat alespoň jednou do roka.

Odhalit šíření plynu pomohou i čidla na detekci oxidu uhelnatého. „Dokáží zachránit život. Stojí přitom jen necelých pět set korun, dají se pořídit i na internetu,“ zmínila Kropáčková.

Otravy oxidem uhelnatým

• V České republice se každý rok přiotráví stovky pacientů. Na jižní Moravě jich letos bylo přes šedesát.
• Při lehké otravě se dostaví otupělost, únava nebo bolest hlavy. V těžké fázi přichází zmatenost, pocit na zvracení, poruchy dechu, hluboký spánek či bezvědomí.
• Odborníci jako prevenci doporučují pravidelně větrat, kontrolovat komín a mít čidlo na detekci oxidu uhelnatého.

Převzato z Brněnského deníku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 

1.Správce osobních údajů

 

Společnost

 

DAMING  s. r. o. se sídlem Viniční čp .451 , 664 62 Hrušovany u Brna , IČ: 28336496, DIČ: CZ28336496 ,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 62101, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR  informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

2.Rozsah zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem,nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

3.Zdroje osobních údajů

 

 • přímo od subjektů údajů
 • velkoobchod
 • distributor
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík,    živnostenský  rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

4.Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikac  subjektu  údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa  trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např.  kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údaj ů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem  personálních řízení aj.)

 

5.Kategorie subjektů údajů

 

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • dopravce
 • dodavatel služby
 • návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým  systémem
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

 

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 

 • velkoobchodníci
 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí –státy EU)

 

7.Účel zpracování osobních údajů

 

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

8.Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

9.Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

10.Poučení

 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody  subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

11.Práva subjektů údajů

 

1)V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o

právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjekt u údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,  provedení opravy, do plnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní  neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na  dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

 

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Užitečné odkazy

Technické informace-komíny a spalovací cesty

Seznam revizních techniků spalinových cest

Odkaz na registr plátců DPH

Odkaz na Ares -registr ekonomických subjektů

Odkaz na Elektronickou Evidenci Tržeb

Finanční správa

Hledání datových schránek

Kody NACE

 

Zajímavé odkazy na internetu:

Živnostenský rejstřík

Veřejný rejstřík a sbírka listin

Insolvenční rejstřík (dlužníci)

Rejstřík úpadců (konkurzy)

Registr ekonomických subjektů – ČSÚ

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Spotřebitelské organizace

Portál pro podnikání a export

Centrální registrační místo

Jednotné kontaktní místo

Živnostenský zákon

Obsahové náplně živností

Obsahové náplně živností – připomínkování

GDPR

Ochrana osobních údajů se týká i vás! Od malého živnostníka přes obec až po velkou korporaci. Ti všichni musí splňovat… co vlastně kdo musí? Od 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů. Konkrétně vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

GDPR bude mít dopady na všechny právnické a fyzické osoby, které zpracovávají jakékoliv osobní údaje (např. zaměstnanců, členů, partnerů atd.). GDRP právně závazný a vynutitelný ve všech členských státech EU. Evropská unie tak reaguje na rychlý rozvoj digitálního světa a posílit v této oblasti práva fyzických osob.

Osobními údaji se dle GDPR rozumí: „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.