Zde pověření pracovník firmy zadá data zaměření k objednané zakázce. Zde se zaznamenávají data zjištěná při zpracovávání zakázek objednaných přes objednávkové formuláře kominických prací. Tento formulář není určen  pro objednávání.

 

ZAMĚŘENÍ ZAKÁZEK OD OBJEDNATELŮ