Zde pověřený pracovník firmy provádí záznamy dat pro účely vypracování revizních zpráv spalinových cest a zpráv o kontrole a čištění spalinových cest a vyhotovení komínových štítků.Zde se zaznamenávají data zjištěná při zpracovávání zakázek objednaných přes objednávkové formuláře kominických prací. Tento formuláře nejsou určeny  pro objednávání.

odkaz

 

KOMÍNOVÝ ŠTÍTEK