použity materiály a články firmy HPI.cz.

Aby stavba vyhověla normovým/zákonným požadavkům, je třeba vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb po střeše i poté, kdy sundáme lešení. Střecha za tím účelem musí být vybavena prvky pro bezpečný pohyb. Jak uvádí normy, tato zařízení je navíc třeba pravidelně kontrolovat každých 12 měsíců autorizovanou osobou pověřenou výrobcem. Společnost HPI-CZ, dodavatel stavebního příslušenství pro střechy, tyto revize nově nabízí.

Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených normou ČSN 73 1901. Uživatel musí mít možnost bezpečně provádět údržbu střechy, případně výměnu poškozených částí krytin, obnovovací nátěry apod., ale také třeba komína, včetně revize.

Víte, že… Pád z výšky patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny pracovních úrazů. Za práci ve výškách je přitom považována práce v jakékoliv výšce. Už od 1,5 m je zaměstnavatel povinen chránit zaměstnance proti pádu.

Na šikmé střechy rodinných domů se pro bezpečný pohyb při údržbě střechy a zařízení na ní umístěných montují zejména stoupací plošiny, lávky a nášlapy v kombinaci s bezpečnostními háky. Háky se využívají jako kotevní body v kombinaci se zachycovacím postrojem na laně, ale lze je využít také pro připevnění střešních žebříků určených pro zajištění dočasného pohybu na střeše.

Zdeněk Štofaňak, zástupce společnosti HPI-CZ, upozorňuje, že tyto prvky pro bezpečný pohyb je potřeba podle norem pravidelně kontrolovat, obdobně jako třeba komíny nebo kotle: „Norma ČSN EN 517, konkrétně odstavec 10, uvádí, že u bezpečnostních střešních háků musí výrobce uvést, že zařízení musí být kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem a dále, že musí být udržováno, pokud to výrobce považuje za nezbytné. Obdobně se to podle normy ČSN EN 516 týká také lávek, plošin a stupňů, které je třeba rovněž kontrolovat každých 12 měsíců.“

Plošiny, stupačky a lávky

Nejčastěji se na střešní plochy upevňují stoupací plošiny. Montují se zpravidla do blízkosti komína, případně solárních kolektorů, antén apod. Větší objekty s rozsáhlejšími střechami pak mívají na střechách kominické lávky se zábradlím. Naopak u menších střech nebo jako doplňkové opatření, například ke stoupacím plošinám, výborně poslouží nášlapy neboli střešní stupačky.

Kominík není veverka

Střešní výlez musí být umístěn těsně vedle komínu a od výlezu ke komínu by měly vést nášlapy. Pokud se jedná o větší vzdálenost ke komínu, pak ale nášlapy nestačí a je potřeba instalovat stoupací plošiny, případně komínovou lávku. Tuto problematiku podrobně řeší norma ČSN 734201.

„Praxe je ale jiná, střecha bývá ve špatném stavu, nášlapy drží jen silou vůle a komínová lávka má stoupací část z prohnilého dřeva,“ směje se Zdeněk Štofaňak, který sám i revize provádí, a dodává: „To už by dnes normám samozřejmě nevyhovělo. Část, na které se stojí, by měla být protiskluzová, což znamená kovová s výstupky a otvory, které brání shromažďování vody a sněhu. I když kominík chodí po střechách každý den, jsou střechy, kam by se ani neměl pouštět – přece jen je to člověk a ne veverka.“

Ochrana proti pádu

Pokrývač nebo třeba stavební klempíř vykonávající pracovní činnost na šikmé střeše musí být chráněn zejména proti pádu ze střešního pláště na jeho volných okrajích. Zároveň je třeba zajistit jeho bezpečný pohyb po střešní ploše. Mezi nejbezpečnější a zároveň finančně dostupné způsoby zajištění na střechách patří využití bezpečnostních střešních háků. Háky se instalují převážně v blízkosti střešních oken, štítů, u okapů, nebo u hřebenů střech. Využívají se jako kotevní body v kombinaci se zachycovacím postrojem na laně, ale lze je využít také pro připevnění střešních žebříků určených pro zajištění dočasného pohybu na střeše.

Revize prvků pro bezpečný pohyb po střeše

Revizní kontrolu provádí pověřený pracovník především vizuálně. „Lávku, plošinu, nášlap, ale i bezpečnostní hák je třeba prohlédnout nejprve jako celek, poté všechny jeho části, a především správně provedenou montáž i uchycení a poté rozhodnout, zda tento prvek lze nadále bezpečně používat. Revizi provádí autorizovaná osoba, pověřená výrobcem, který daný prvek uvedl na trh,“ uvádí dále Zdeněk Štofaňak. Sám se při revizi vždy ptá na datum montáže. U starých lávek a plošin je určit datum těžké, takže ve chvíli, kdy jsou šrouby vykývané a prkna „podlážky“ nahnilá, je lepší prvek vyměnit. „Nejde o velkou investici,“ říká k tomu Zdeněk Šfofaňak.

A kdy nejlépe provádět revizi? „Je jedno, zdali je to na jaře nebo na podzim, důležité je, aby to bylo pravidelně.“ dodává na závěr Zdeněk Štofaňak, který osobně revize pro společnost HPI-CZ provádí.

Tipy pro bezpečnou střechu

U menších střech slouží nášlapy

Cestu po střeše lze vytvořit bez vrtání do krytiny pomocí univerzálního nášlapu Trapac®, který stačí jen „zaháknout“ za střešní tašku. Sklon roštu lze upravit dle sklonu střechy, otvor v nášlapu je opatřen madlem pro přidržení, a tedy ještě pohodlnější a bezpečnější pohyb po střeše. Univerzální nášlap je určen pro pálené i betonové tašky, jejichž vlnám se rozměrově přizpůsobí.

 

Stoupací plošiny se montují ke komínu

Sada ROBUST z nabídky HPI-CZ zahrnuje kompletní stoupací plošinu z pozinkované oceli. Rošt plošiny má protiskluzový povrch, hustě rozmístěné otvory v povrchu roštu zabraňují shromažďování vody a sněhu. Sad u ROBUST si lze vybrat s povrchovou úpravou pozink nebo v barvené variantě (antracit, hnědá, cihlově červená, červenohnědá, černá). Držáky stoupací plošiny jsou v místech styku s krytinou opatřeny pryžovými podložkami, které zabraňují jejímu mechanickému poškození.

 

Kominický výlez HPI je dostatečně prostorný

V souvislosti s dalšími bezpečnostními prvky na střeše mohou rozhodující být i dostatečné rozměry instalovaného výlezu, kterým se kominík, pokrývač nebo třeba „hromosvodář“ protáhne na střechu. Takovým je např. kominický výlez HPI pro profilované střešní krytiny, který svou velikostí 550 x 720 mm splňuje normu ČSN 73 4201. Norma umožňuje při rozměrech výlezu na střechu 550 x 550 mm a jeho vzdálenosti do 600 mm od komína nezřizovat už komínové lávky.

Majitelé nemovitostí mají ze zákona povinnost provádět pravidelnou kontrolu,eventuálně revizi komínu. kominíka tedy na střeše mít budeme.  málokdo si uvědomujeme,že součástí revize komína je posouzení bezpečného přístupu ke spalinové cestě. Bezpečný přístup ke spalinové cestě je totiž podmínkou vydání kladného výsledku při provádění revize spalinové cesty.

guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře