Zde pověřený pracovník firmy provádí online záznamy revizí  do připravených formulářů.Zde se zaznamenávají data zjištěná při zpracovávání zakázek objednaných přes objednávkové formuláře kominických prací. Tento formulář primárně není určen  pro objednávání.Pouze po dohodě s kominíkem.

odkaz

 

Zjistěte více….

 

ZÁZNAM REVIZÍ SPALINOVÝCH CEST NA PEVNÁ PALIVA1