Objednávejte zde

Moderní komín je důležité technické zařízení, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení.
 
Před stavbou nového komínu doporučujeme konzultace s odborníkem, která Vám pomůže vyjasnit si představu o postupu stavby komínu a finální podobě. Doporučujeme zahájit konzultaci před započetím stavby nebo hned v začátcích výstavby. Nabízíme Vám zpoplatněnou službu Technické konzultace-spalinové cesty. Cena této služby je 1 000 Kč bez DPH. Ušetříte si zbytečné starosti jak sobě tak i nám při vystavování revizních zpráv spalinových cest.
Velmi často se zapomíná,že pro výsledný efekt realizace spalinové cesty je klíčový výběr vhodného zdroje tepla, případně paliva. Z hlediska emisí znečišťujících látek jsou problematické především zdroje na pevná paliva. K dosažení nízkých emisí je nutné splnění řady podmínek správného vytápění, přičemž volba dobrého zdroje je jen jednou z nich. V současnosti jsou na trh dodávány kotle splňující požadavky Ekodesignu, současně jsou kotle zařazovány dle emisí a účinnosti do tříd 1 – 5, kdy kotle tříd 1 a 2 bude od roku 2022 zakázáno používat a kotle pouze 3. třídy by již neměly být uváděny na trh. Splnění vyšších tříd je u některých kotlů s ručním přikládáním podmíněno instalací akumulační nádoby, díky které nemusí být zdroj provozován při sníženém výkonu, který zpravidla vede k vyšším emisím. Ke zdroji tepla je nutné zajistit vhodné palivo, a to pouze takové, které připouští výrobce zdroje a se kterým byl zdroj testován při uvádění na trh. Mezi nejčastější chyby ve výběru paliva patří spalování hnědého uhlí v litinových kotlích, které byly konstruovány pro černé uhlí nebo jen koks, případně nedodržení předepsaného maximálního obsahu vody v palivovém dřevě, nebo použití uhlí jiné zrnitosti. Pokud došlo k dodání paliva, které nesplňuje kvalitativní parametry, je nutné se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (od r. 2018 je limitován i obsah jemných prachových složek uhlí). Při spalování biomasy je nutné zachovat předepsanou velikost kusů a vyhnout se spalování např. dřevní štěpky v kotlech na kusové dřevo. Nejvýznamnějším parametrem kusového dřeva je jeho vlhkost, kde vyšší vlhkost vede k nejen k vyšším emisím, ale i ztrátám tepla (všechnu vodu je nejprve nutné bez užitku odpařit), zanášení kotle i spalinových cest. Optimální je skladovat dřevo v zastřešeném, ale provětrávaném, dřevníku izolovaném od země, a to dva roky. 
Více informací  zde
 
Tato služba může být použitá např : před výstavbou – rekonstrukcí objektu , anebo nákupem komína , spotřebiče paliv atd…
Hlavním cílem je předání zhotoviteli informace profesního typu , nejčastější závady komínů , technická podpora , návrh řešení , obecné seznámení z předpisy , řešení přívodu spalovacího vzduchu , prostupy atd…
Problematika revizí spalinových cest není jednoduchá záležitost. Více informací zde
Můžete si ušetřit případné komplikace popř vydání negativní revizní zprávy spalinových cest. Informujte se proto včas !!!!!!!!!

 

 

Více informací k projektování a realizaci spalinových cest včetně výpočtů získáte zde

 

Moderní stavebnicový vícesložkový zděný komín je opatřen téměř vždy zadním větráním, s keramickou vložkou a tepelnou izolací umístěnou v plášťových tvárnicích (z liaporbetonu jako např. Schiedel a EKO anebo z keramických tvarovek jako např. CIKO ). Zadní větrání komína slouží k odvodu vlhkosti z izolace komínového průduchu a případnému nežádoucímu úniku spalin. Komín je určen pro ruční montáž a je dodáván po jednotlivých komponentech, které jsou podrobně popsány v montážním návodu. Komín je určen pro připojení spotřebičů (kotlů) na plynná, kapalná i tuhá paliva.
Moderní zděné komínové systémy jsou vhodné pro všechny druhy staveb (rodinné domy, bytové domy, chaty, administrativní a průmyslové objekty, kotelny ústředního vytápění). Záleží pouze na účelu pro který má komín sloužit a na preferencích zákazníka, který komín si vybere ze široké škály komínů.
Tradiční zděné komíny na bázi jedné cihelné vrstvy jsou v mnoha ohledech zastaralé, méně bezpečné a nevyhovují současným spotřebičům. Moderní komín je důležité technické zařízení, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení.

 

Objednáním služby  souhlasíte s cenou  

Orientační ceník montáže zděných komínů-keramické komíny

Místo, kde se bude komín stavět musí být připravené, prostupné po celé výšce komínu s vybudovaným dostatečným základem pro komín. Montáž komínu nezahrnuje další povrchovou úpravu tvárnic a rovněž nezahrnuje oplechování komínu při průchodu střechou. Do 4 m výšky se staví 1 den , nad 4 m se staví 2 dny kvůli vytvrdnutí spojovací malty/lepidla.
Při výšce komína nad 5 m vyžadujeme stavební připravenost – lešení s příslušnou nosností pro uložení ca 3 ks tvárnic a možností přesunu do jednotlivých pater lešení.

Orientační ceník montáže – keramické komíny:

Výška komína
Jednoprůduchový komín
Jednoprůd komín s větrací šachtou
Dvouprůduchový komín
do 4 m výšky
4 600 Kč
5 750 Kč
6 900 Kč
do 5m výšky
5 750 Kč
7 200 Kč
8 600 Kč
do 6 m výšky
6 900 Kč
8 650 Kč
10 500 Kč
do 7 m výšky
8 100 Kč
10 100 Kč
12100 Kč
do 8 m výšky
9 300 Kč
11 500 kč
13 850 kč
do 9 m výšky
10 500 Kč
12 950 Kč
15 500 Kč
10 – 12 m výšky
11 550 Kč
14 500 Kč
17 500 Kč