Zde pověřený pracovník firmy provádí online záznamy kontrol  do připravených formulářů.Zde se zaznamenávají data zjištěná při zpracovávání zakázek objednaných přes objednávkové formuláře kominických prací. Tento formulář primárně není určen  pro objednávání.

 

odkaz