Objednávejte zde

Kontrola celé spalinové cesty a vydání  “Zprávy o provedení kontroly a čistění spalinové cesty” (Vyhláška č.34/2016 Sb.)

Cena kalkulována s ohledem na platnost zákona o EET pro řemeslníky od 1.5.2020-povinnost vydat příjmový doklad

1.Čištění komínu a vydání kontrolní zprávy-spalinové cesty spotřebičů do 25kW na pevná paliva čištění provádíme vždy

Základní cena kontroly  a čištění                    900 Kč bez DPH 21% / 1 spalinová cesta

2.  Kontrola spalinových cest a vydání kontrolní zprávy – spalinové cesty spotřebičů na plynná paliva(kondenzační  kotle do 25 kW

Základní cena kontroly                                     750 Kč bez  DPH 21 %/ 1 spalinová cesta

3.Kontrola a čištění spalinových cest nad 50 kW        1500 Kč bez DPH 21%/ 1 spalinová cesta

4.Kontrola a čištění spalinových cest nad 100 kW        2000 Kč bez DPH 21%/ 1 spalinová cesta

Dopravné na místo určení nad 20 km             10 Kč/ km bez  DPH 21 %

Dopravné zpět  nad 20 km                               10 Kč/ km bez  DPH 21 %

Objednáním služby souhlasíte s cenou  

Srovnejte si s cenou z veřejně dostupných zdrojů

 

Čištění komínu je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínů patří i čištění všech zařízení, která jsou nainstalována na spalinové cestě (lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a další zařízení). Dále se při čistění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kondenzáty ze spalinových cest.
Součástí čištění komínů je také „zpráva o čištění spalinové cesty“, která je vystavena po provedení prací. Tato zpráva musí obsahovat mimo jiné i veškeré nedostatky, které byly v průběhu čištění komínu zjištěny kominíkem, který práci vykonával.

Čištění komínů a kouřovodů (spalinové cesty) se provádí v souladu s vyhláškou č.34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Čištění komínů a kouřovodů provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Komíny čistíme zejména kvůli bezpečnosti osob a také kvůli možným hmotným škodám na majetku. Musíme si uvědomit, že v případě požáru, který vznikne na spalinové cestě, nám pojišťovna neuhradí ani korunu, pokud neprokážeme písemně, že byly pravidelně prováděny kontroly a čištění komínu a že na komín byla vystavena požadovaná revize.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv        

 

 

 

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x ročně 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Čištění, kontrola a revize spalinových cest – GŘ HZS

Kontrola spalinových cest je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů. Provádět pravidelné kontroly komínů legislativně upravuje vyhláška č.34/2016 Sb. V případě, že takto neučiníme vystavujeme se hrozbě pokuty.

Kontrola spalinové cesty spotřebiče se musí vždy provádět po celé její délce. Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.

Základem celé kontroly spalinové cesty – komína jsou zejména tyto úkony:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.
  • posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.
  • Posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.
  • posouzení stavebně technického stavu

Jak často se provádí kontrola komínu nám udává vyhláška č.34/2016 Sb. Spalinové cesty se spotřebičemi do 50kW se musí nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou minimálně jednou ročně.

Kdo je odborně způsobilá osoba?

Je to držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Většinou jsou tyto kontroly prováděny společně s čištěním spalinové cesty – komína.Nejen že to má své finanční výhody, ale samotná kontrola komínu nelze bez předchozího čištění vůbec provést.